top of page
erb_vesecký.jpg

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1390.

Náš rod nepochází přímo z Hlohova, ale z nedaleké vesnice zvoucí se Vestec (Vesečtí z Vesce). Během událostí let minulých bohužel došlo ke zbourání  naší rodové tvrze a proto jsme rádi, že se našlo nové místo, kde můžeme učit naše děti všemu, co je nám drahé. 

   Bohužel, jak to tak bývá, bývalý poplužní dvůr byl v době koupě (r.2015) značně poznamenán hospodařením místního JZD a následně nečinností restituentů, kteří budovy včetně cca 60ti hektarů prodali místnímu zemědělskému podniku, který o historickou hodnotu dvora neměl přílišný zájem. Budovy byly značně zchátralé a zcela zanedbané. Obytný objekt se nedochoval, dle pamětníků byl rozebrán na kamen při stavbě rodinných domů v okolních obcích. Stodola prakticky bez střechy, zhruba v 50letech vyhořela a již nikdy nedostala nové zastřešení. Budova stájí byla roky používána jako odchovna mladých jalovic a o investicích do její statiky a okrasných prvků nemohla být řeč.

dvůr hlohov.jpg4.jpg
dvůr hlohov.jpg3.jpg
dvůr hlohov.jpg2.jpg

Nyní naše rodina hospodaří na cca 100 hektarech a firma se stále rozrůstá. Dodržujeme zásady ekozemědělství a do naší produkce, kromě živočišné výroby patří i pěstování bioobilí. 

Postupně jsme se pustili do rekonstrukce stávajících objektů. Jako první přišla na řadu budova bývalých stájí. Provedli jsme přestavbu vnitřních prostor na boxové ustájení koní a zázemí pro jezdce a koně. Z přední části, jež byla v minulosti obytnou, v současné době budujeme bourárnu na maso a z horního patra byt.

Stodole zbylo pouze obvodní zdivo s velkou výplní náletových stromů a částečně zakrytou kočárovnou, která má uhnilou část trámů a čeká na rekonstrukci. Část zadní stěny byla spadlá a bylo nutné ji znovu postavit. Vzhledem k menšímu vtípku, zřejmě místního JZD, byla stodola vykreslena z katastrálních map, což nás donutilo ji, jakožto novostavbu, nechat projít přes nové stavební řízení. 

IMG_20200731_171545.jpg

Akce nová střecha s krytinou se uskutečnila v r.2022 a během dalších 2 let se budova dočká daších oprav - omítky, dekorační prvky, atd.

20220524_161110.jpg
bottom of page