top of page

Naše farma se zaměřuje na prodej masa pouze ze zvířat našeho vlastního chovu. Chováme dobytek smíšeného plemene které křížíme s plemenným býkem limousine. 

Výkrm zvířat probíhá u nás na farmě, zaměřujeme se hlavně na pastevní výkrm, kdy se zvířata, včetně býků, pohybují volně po pastvinách. 

Stádo se pase na cca 30ti

hektarech,má stálý přístup k vodě.

PRODEJ ZÁSTAVU
pastevní chov dobytka

Již několik let chováme plemenná zvířata ovcí

Zwartbles, které se nám osvědčilo výbornou kvalitou

masa. Jehňata se poráží v maximálním věku 6ti měsíců.

Kozy chováme hnědé české křížené s anglonubijským kozlem pro zvýšení mléčné užitkovosti a dále kozy burské. Nabízíme prodej jehňat i kůzlat jak na maso, tak dále do chovu.

jehňata_zwartbles.jpg
IMG_20200608_180937.jpg
bottom of page